Fiske i Tavelsjön

Fiskekort kan köpas på flera ställen, bland annat hos Sture Edberg, Långviksvallen 75, mobil 072-5303384. Där finns också båt och elmotor att hyra. Kartlänk till Sture Edberg

Om Du har fiskekort är Du välkommen att fiska hela året, och här finns lite information från Tavelsjös fiskevårdsområde

Pris på fiskekort under 2017
Årskort 300kr (gäller för hela familjen).
Gästkort 150kr (gäller för en medföljande med innehavare av årskort).
Veckokort 70kr.
Dygnskort 30kr.
Köp gärna fiskekortet på www.fiskekort.se.

Under året planeras en större utsättning av fisk, mera information om detta kommer under våren.

Thomas Holmberg

ordförande

Sjön är ett populärt sommarvatten, men den besöks också vintertid av många isfiskare.

Gädda, abborre, sik och mört är de vanligaste arterna i sjön, men det finns också bl a lake, öring och gös. Den sistnämnda inplanterades hösten -90, utöver några äldre inplanteringsförsök.

I grova drag är norra halvan av sjön djup (stora delar är 10 meter eller djupare) och den södra halvan långgrund (mestadels 2,5-5 meter). Genom detta sträcker, som sagt, ett stråk av djuphålor diagonalt genom sjön.

Sommarfisket

Fiskevårdsområdet har tagit fram en karta som medföljer fiskekortet, där djuphålorna och grunden framgår.

Den som gillar att trolla/ro drag kan t ex testa sträckan från Granön och norrut längs Vindelnvägen. Här ligger hålor på rad i riktning mot badplatsen vid Sundlingska Gården. Utanför Signilsbäck lutar botten brant, här finns också djupråkar på runt 30 meters djup.

Just utanför djupstråket ligger ett grund, kallad Tarmgrundet, där det kan vara värt att göra några extra rundor, eller stanna upp och kasta för hand. Grundet ligger ca 250 meter från land, mellan Signilsbäck och Storön.

Från den tidigare nämnda Granön sträcker håligheter också i andra riktningen, mot Umeåhållet. Hålorna ligger i direkt anslutning till öarna (bl a mellan Granön – Långviken, mellan Lövön – halvön Kammen, längs västra stranden på Långön och Munkholmen, och vidare söderut). Det kan därför vara värt att kryssa runt bland öarna och testa uppe på såväl flakområdena som hålorna och inte minst kantzonerna.

Många storgäddor har landats under årens lopp. För gäddfiskaren är ett tips att – utöver de nämnda hålorna – givetvis också testa invid de stora vassbältena längs stränderna.

Vinsterfisket

Vintertid är pimpelfisket efter abborre bra i stort sett hela den isbelagda perioden. Generellt bedrivs mycket av vinterfisket längs stränderna. När snödjupet ökat är ett tips att gå ut på isen vid ‘midjan’ på sjön, i höjd med Granön. Här är gångsträckan från Vindelnvägen kort. Härifrån når man också snabbt öarna i mitten av sjön, om man känner för att testa grundområdena och hålorna intill.

Abborrens ståndplatser varierar, så man kan få testa på flera olika djup innan det blir kontakt. Sent på vintersäsongen, då kallt vatten rinner ned i spickor och hål i isen, tenderar abborren att söka sig djupare och kan koncentreras i hålorna.

Ett annat vinterfisketips är siken, särskilt när de allra första isarna lagt på förvintern. Siken tas på tex mormyshka, bl a i Svartviken i norra delen av sjön, just utanför vassarna.