Husläkarnas Hälsocentral, Tavelsjö

Välkommen till vår nya filialmottagning i Tavelsjö som invigdes den 1 april 2014.

Husläkarnas huvudverksamhet är förlagd till mottagningen i Umeå men syftet är att verka för en god och mer hållbar hälso- och sjukvård på landsbygden. Förr bidrog distriktssköterske-mottagningen till att skapa trygghet på många mindre platser – i dag är de flesta nedlagda.

Husläkarna önskar genom sin satsning vända trenden och verka för god hälso- och sjukvård i synnerhet för äldre och multisjuka och skapa trygghet för att kunna bo kvar i bygden.

Vår målsättning är att efterhand utvärdera bygdens behov av hälso- och sjukvård. Vi inleder med att erbjuda distriktssköterskeinsatser tre dagar i veckan – tisdag till torsdag kl 9-15.

Vi hoppas på det sättet vara en del av Tavelsjöbygdens utveckling – där lyfta vikten av en god sjukvård och förebyggande hälsobefrämjande insatser.

Öppettider

Tisdag – torsdag kl 09.00-15.00

Lunchstängt kl 12.00-13.00

Telefontid

Tisdag och Onsdag kl 08.15-09.00

090-785 76 30

(övrig tid svarar vi när vi kan)

Öppen distriktssköterskemottaning

Tisdag – Torsdag kl 09.00-10.00

Drop-in provtagning för ordinerade blodprover

Tisdag och Torsdag kl 09.00-10.00

Kontakt

Strandvägen 31

922 62 Tavelsjö

090-785 93 88

www.huslakarna-umea.se

Geokoordinater

Lat. 64.0369, Long. 20.0523